Επικοινωνία

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος:

Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, flora@maich.gr τηλ. 28210 35053