Εταίροι

Εταίροι

       ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΙΧ)  www.iamc.ciheam.org

  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ  www.apdkritis.gov.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FRIBOURG ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Πρόγραμμα ZELKOVA

www.unifr.ch

www.zelkova.ch

 

Συνεργαζόμενοι φορείς

   

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ - Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας 

  www.elgo.gr      
  Δήμος Πλατανιά Χανίων     www.platanias.gr     

 

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από μέλη των φορέων:

  • ΜΑΙΧ - Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών,
  • Διεύθυνσεις Δασών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου
  • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής,
  • Πανεπιστήμιο Fribourg Ελβετίας - Τμήμα Βιολογίας & Βοτανικός Κήπος,
  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Fribourg Ελβετίας,
  • Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας - Institute of Biosciences and Bioresources του Παλέρμο Σικελίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Franklinia

Η Franklinia (www.fondationfranklinia.org) είναι ένα ιδιωτικό Ελβετικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 2005 και υποστηρίζει προγράμματα για την προστασία της φύσης. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση των απειλούμενων δένδρων σε όλο τον κόσμο και να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησής τους.

Από την ίδρυσή του, το ίδρυμα έχει δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, αλλά και στην εγκατάσταση και διατήρηση βοτανικών συλλογών, σε ταξινομικές μελέτες, στην παραγωγή φυτών, στη δημιουργία Κόκκινων Καταλόγων απειλούμενων ειδών, σε προγράμματα επανεισαγωγής και σε εκτός του φυσικού περιβάλλοντος δράσεις διατήρησης (ex situ) σε βοτανικούς κήπους. Πλέον δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις διατήρησης εντός του φυσικού περιβάλλοντος (in situ) για απειλούμενα είδη δένδρων σε όλο τον κόσμο, δηλαδή είδη που χαρακτηρίζονται Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR), Κινδυνεύοντα (EN) και Τρωτά (VU) σύμφωνα με τις κατηγορίες Απειλουμένων Ειδών του Κόκκινου Καταλόγου της IUCN, (www. iucnredlist.org).