Στόχοι

Στόχοι του προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η καταγραφή και η διατήρηση της αμπελιτσιάς στην Κρήτη. Μέσω μια σειράς δράσεων όπως περίφραξη επιλεγμένων επιφανίων για την εξάλειψη της βόσκησης και μελέτη της ανάπτυξης του είδους, συλλογή και αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δημιουργία φυτειών αμπελιτσιάς κοντά σε φυσικούς πληθυσμούς αλλά και προώθηση της αξίας της διατήρησης του δέντρου στο ευρύ κοινό, το πρόγραμμα έχει στόχο την μακροχρόνια προστασία των φυσικών πληθυσμών της αμπελιτσιάς στην Κρήτη.