Ενημερωτικό υλικό

                                

Αφίσα του προγράμματος                     Φυλλάδιο του προγράμματος (σελίδα 1, σελίδα 2)     

                          T-shirt