Δράσεις

Δράσεις για την «Εντός τόπου» (in situ) διατήρηση

  • Περίφραξη μικρών επιφανειών σε όλους τους φυσικούς πληθυσμούς της Κρήτης για την προστασία από τη βόσκηση
  • Συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης της αμπελιτσιάς και άλλων θαμνώδων και δενδρώδων ειδών στις περιφραγμένες επιφάνειες
  • Καταγραφή άλλων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (έδαφος, κλιματολογικά δεδομένα, κτλ) που σχετίζονται με την ανάπτυξη του είδους

Δράσεις για την «Εκτός τόπου» (ex situ) διατήρηση

  • Αγενή πολλαπλασιασμό της αμπελιστιάς με παραφυάδες και μοσχεύματα
  • Συλλογή εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) και μελέτες φύτρωσης. Μέρος της συλλογής σπόρων φυλάσσεται στην τράπεζα σπόρων του ΜΑΙΧ ενώ γίνεται πολλαπλασιασμός του είδους για μετέπειτα καλλιέργεια σε φυτώρια και νέες φυτείες
  • Δημιουργία φυτειών αμπελιστιάς σε περιοχές κοντά σε φυσικούς πληθυσμούς (πχ φυτεία αμπελιτσιάς σε έκταση του Δήμου Πλατανιά στο οροπέδιο Ομαλού Χανίων)

Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης

  • Δημιουργία ιστοσελίδας
  • Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικές πινακίδες)
  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
  • Παρουσίαση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του σε εθνικά και διεθνή συνέδρια